KARiTEe w zgodzie z naturą

Polityka prywatności 

1.   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej karitee.pl firmie  KARiTEe s.c.       

2. Administratorem danych osobowych pozostawionych poprzez stronę karitee.pl jest  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka Cywilna  z siedzibą w Wieprz ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Bystra  NIP 5532538530 REGON 367713543     

3.  Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych.                                                                            

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

5. Realizujemy funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje. 

 b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.       

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zakupu, współpracy bądź kontaktu z nami.                                                       

8. Dane osobowe nam powierzone  nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.                                               

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła.Ma również prawo do:

a) do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe

b) dostępu i aktualizacji danych

Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) usunięcia danych, jeżeli chcecie Państwo abyśmy przestali przetwarzać dane,

b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, 

d) cofnięcia zgody, jeżeli dane były przetwarzane na podstawie zgody,

e) przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Możecie państwo wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z nami poprzez adres mailowy: karitekaritee@gmail.com

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodne z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.                                   

12. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez KARiTEe s.c.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce  KONTAKT.                               

Tutaj możesz nas znaleźć